söndag 30 oktober 2016

Perennrabatten

Det finns så många olika perenner, fleråriga växter att välja mellan. Men det är viktigt att välja rätt växter för sin växtplats för att få så vackra och fungerande planteringar som möjligt. Det finns även perenner som inte har så lång levnadstid och så finns det de långlivade perennerna. Perenner övervintrar med sitt rotsystem på samma plats och återkommer år efter år. Det gäller att välja perenner som är härdiga på den plats där de ska växa. En del övervintrar sina knoppanlag under jord, dessa är de mest härdiga. Sen finns det perenner såsom lavendel och helgonört som egentligen kallas för halvbuskar, de övervintrar med sina knoppar ovan jord vilket gör dem mer utsatta för frosten och kylan samt uttorkning. Dessa är inte lika härdiga utan kräver en väldränerad och skyddad plats. Det finns perenner för soliga platser, för skuggiga, för halvskuggiga, för torra och för fuktiga - ja det finns perenner för alla lägen men som skrivet, det gäller att välja rätt utifrån deras krav på växtplats för att lyckas. Detta handlar om hur de levde i sin naturliga miljö. Idag finns det dock många hybrider, framtagna för att vara härdiga och som ska klara av det som kallas "god trädgårdsjord". Dessutom önskar man ju att färgerna fungerar tillsammans och att planteringen blir estetiskt vacker. Finns många olika bladformer, färger, höjder och växtsätt att ta hänsyn till när man komponerar.
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar